info@mkymimarlik.com.tr
0 258 123 45 67

DENEME CİTY

Yapılacak yapının planları, dış görünüşü, kitlelerin birbirleriyle oranı, iç tertipleri ve tüm ayrıntıları hakkında bilgi veren projelere mimari proje denir. 
Mimari projelere başlanmadan önce göz önünde bulundurulması gereken çalışmaların tümüne ilk inceleme denir.
Bunları maddeler halinde yazacak olursak:
1.Mimar, pojeyle ilgili istek ve imkânlar göz önünde bulundurarak ihtiyaç proğramı yapar.
2.Mimar, yerinde inceleme yaparak:
• Arsanın çapa uygunluğunu kontrol eder.
• Arsanın yol şebekesi, kanalizasyon, elektrikle ilgili bağlantıları kontrol eder.
• Arsanın kuzey yönü ve manzara durumunu kontrol eder.
• Arsada varsa ağaçlar, kuyu, havuz, sarnıç vb kontrol eder.
• Topografik durumunu inceler.

© 2054 Ultron - Original Design by SteelThemes - All Rights Reserved